Mijn stamboom

Personen

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | IJ | ? | ' | ( | / | | Geen

Voornamen Achternaam Sosa Geboren Plaats Overleden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
Abraham de Boer
19 augustus 2010 - 19:57:58
Adam de Boer
23 maart 1849169Leeuwarden, gem. Leeuwarden, Friesland, Nederland127 augustus 2012 - 20:48:53
Alberdina Magrieta Boer
1
Anne Wiebes de Boer
1
Anske de Boer
5 augustus 1879139gem. Utingeradeel, Friesland, Nederland027 augustus 2012 - 20:48:53
Anske Ulbes de Boer
1
Anthoon Annes de Boer
27 december 1837181Oldeouwer, gem. Doniawerstal, Friesland, Nederland427 augustus 2012 - 20:50:05
Anton Boer
rond 1885134Amsterdam, gem. Amsterdam, Noord Holland, Nederland131 januari 2015 - 14:52:18
Ate Meinderts de Boer
rond 1788231Hieslum, gem. Wonseradeel, Friesland, Nederland113 december 2013 - 20:15:50
Auke Tjeerds de Boer
rond 1789230Heeg, gem. Wymbritseradeel, Friesland, Nederland111 december 2013 - 20:56:50
Baukje Doekles de Boer
1847172Beetgum, gem. Menaldumadeel, Friesland, Nederland127 augustus 2012 - 20:48:52
Baukje Theakes de Boer
28 juli 1862156gem. Utingeradeel, Friesland, Nederland027 augustus 2012 - 20:31:34
Beitske de Boer
rond 1846173Koudum, gem. Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland012 december 2013 - 20:52:26
Coenraad Boer
17 juni 1915103Amsterdam, gem. Amsterdam, Noord Holland, Nederland130 augustus 19883073Amstelveen, gem. Amstelveen, Noord Holland, Nederland31 januari 2015 - 14:48:16
Dieuwke Gerrits de Boer
1
Doekle Doekles de Boer
1
Elias de Boer
127 augustus 2012 - 20:33:33
Elizabeth de Boer
15 november 2013 - 18:33:19
Elske Anthoon de Boer
26 februari 1861158St. Nicolaasga, gem. Doniawerstal, Friesland, Nederland023 april 188813027Nijmegen, gem. Nijmegen, Gelderland, Nederland27 augustus 2012 - 20:50:05
Esther Jacobs de Boer
1803216Harlingen, gem. Harlingen, Friesland, Nederland110 oktober 185716154Leeuwarden, gem. Leeuwarden, Friesland, Nederland10 oktober 2009 - 15:53:00
Feike Ates de Boer
rond 1825194Hieslum, gem. Wonseradeel, Friesland, Nederland113 december 2013 - 19:55:32
Feike Klazes de Boer
1
Fetje de Boer
1
Freerk de Boer
1
Geertje Boer
Geertje Mangel
1880139Zijpe, gem. Zijpe, Noord Holland, Nederland022 oktober 2011 - 20:04:02
Gerrit Hotzes de Boer
112 december 2013 - 20:44:50
Grietje Jans de Boer
1
Hans Jans Boer
1
Hill Tittes de Boer
1838181Hindeloopen, gem. Nijefurd, Friesland, Nederland19 december 2014 - 20:14:30
Hinke Poppes de Boer
1
Hotze de Boer
rond 1844175Parrega, gem. Wonseradeel, Friesland, Nederland012 december 2013 - 20:44:50
Iensche de Boer
rond 1848171219 januari 2016 - 15:56:39
Immigje Andries de Boer
1
Isaäc de Boer
12 januari 1882137Amsterdam, gem. Amsterdam, Noord Holland, Nederland112 oktober 19427660Auschwitz, Polen24 december 2010 - 15:58:54
Ittje de Boer
1799220Groningen, gem. Groningen, Groningen, Nederland921 maart 187514376Groningen, gem. Groningen, Groningen, Nederland27 augustus 2012 - 20:37:23
Jacob de Boer
15 juni 2011 - 15:14:59
Jacob Machiel de Boer
1
Jan de Boer
18 mei 2013 - 19:12:44
Jantje Boer
1837182Kalkwijk, gem. Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland027 augustus 2012 - 20:33:28
Jantje Sibolts de Boer
rond 178323674 juli 186615283Groningen, gem. Groningen, Groningen, Nederland17 november 2012 - 21:00:27
Japke Klases de Boer
1
Johannes de Boer
26 maart 1864154Sloten, gem. Amsterdam, Noord Holland, Nederland027 augustus 2012 - 20:33:37
Karsina de Boer
110 december 2013 - 20:35:39
Klaas Boer
122 oktober 2011 - 20:04:02
Klaaske Keimpes de Boer
1
Klaske de Boer
13 februari 1854165gem. Wymbritseradeel, Friesland, Nederland825 mei 190811054Sneek, gem. Sneek, Friesland, Nederland11 april 2013 - 14:16:55
Korneliske Sipkes de Boer
18 augustus 1773245Jutrijp, gem. Wymbritseradeel, Friesland, Nederland119 juli 186215688Ypecolsga, gem. Wymbritseradeel, Friesland, Nederland27 augustus 2012 - 20:48:59
Levenloos kind de Boer
014 oktober 1858160gem. Utingeradeel, Friesland, Nederland27 augustus 2012 - 20:31:34
Lion de Boer
2 december 1916102Amsterdam, gem. Amsterdam, Noord Holland, Nederland030 september 19427625Auschwitz, Polen2 augustus 2010 - 20:11:17
Luiktje de Boer
rond 1843176Noordwijk, gem. Marum, Groningen, Nederland06 november 191110768Groningen, gem. Groningen, Groningen, Nederland19 maart 2013 - 21:09:08
Maatje de Boer
6
Maayke de Boer
9 september 1862156Oldeouwer, gem. Doniawerstal, Friesland, Nederland027 augustus 2012 - 20:38:52
Maike de Boer
27 oktober 1866152Joure, gem. Haskerland, Friesland, Nederland029 november 18661520Joure, gem. Haskerland, Friesland, Nederland27 augustus 2012 - 20:33:37
Meindert Gerbens de Boer
24 mei 2015 - 14:06:27
Meine Wiebes de Boer
15 oktober 2011 - 15:25:09
Minse Sybolts de Boer
17 december 2014 - 15:07:25
Minze Sybolts de Boer
6 mei 1834184Hindelopen, gem. Súdwest-Fryslân, Friesland, Nederland1Hindelopen, gem. Súdwest-Fryslân, Friesland, Nederland7 december 2014 - 15:12:50
Nantje Steffens de Boer
1
Oepke de Boer
20 maart 1915103326 mei 19991984Sneek, gem. Sneek, Friesland, Nederland9 april 2013 - 13:52:24
Petronella Helena ‘Lena’ de Boer
7 september 1821197Amsterdam, gem. Amsterdam, Noord Holland, Nederland54 januari 185816136Amsterdam, gem. Amsterdam, Noord Holland, Nederland12 oktober 2015 - 19:06:55
Pieter de Boer
0
Pieter de Boer
120 maart 2012 - 20:40:13
Pietje de Boer
1
Reitze Theakes de Boer
24 oktober 1855163gem. Utingeradeel, Friesland, Nederland027 augustus 2012 - 20:31:34
Rieme de Boer
25 februari 1891128Warns, gem. Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland01 januari 19714879Hindeloopen, gem. Nijefurd, Friesland, Nederland9 december 2014 - 20:16:47
Riemke Jacobs de Boer
1775244Weidum, gem. Littenseradiel, Friesland, Nederland312 juli 184117766Oosterwierum, gem. Baarderadeel, Friesland, Nederland27 augustus 2012 - 20:38:48
Rients Meinderts de Boer
rond 1790229Hieslum, gem. Wonseradeel, Friesland, Nederland14 mei 2015 - 14:08:24
Rigtje Rientzes de Boer
rond 1833186Wolsum, gem. Wymbritseradeel, Friesland, Nederland14 oktober 190511372Nijland, gem. Wymbritseradeel, Friesland, Nederland27 augustus 2012 - 20:38:48
Samuel Boer
131 januari 2015 - 14:53:08
Sipkje Jans de Boer
Dijken, gem. Doniawerstal, Friesland, Nederland1
Sjoerd de Boer
1870149Tzum, gem. Franekeradeel, Friesland, Nederland027 augustus 2012 - 20:49:22
Sjouwe Ellerts de Boer
112 december 2013 - 20:52:27
Sybolt Minzes de Boer
rond 1802217Makkum, gem. Wonseradeel, Friesland, Nederland17 december 2014 - 15:07:25
Teatske Theakes de Boer
23 december 1847171gem. Utingeradeel, Friesland, Nederland07 april 191710169Leeuwarden, gem. Leeuwarden, Friesland, Nederland27 augustus 2012 - 20:31:34
Teuna Boer
1
Thaeke Wybes de Boer
1824195Oldeboorn, gem. Utingeradeel, Friesland, Nederland627 augustus 2012 - 20:31:33
Titte Ennes de Boer
1
Tjalling Theakes de Boer
14 oktober 1858160Lippenhuizen, gem. Utingeradeel, Friesland, Nederland027 augustus 2012 - 20:31:34
Tjeerd de Boer
21 september 1813205Heeg, gem. Wymbritseradeel, Friesland, Nederland012 december 2013 - 16:12:09
Tjeerd Aukes de Boer
111 december 2013 - 20:56:51
Tjiets de Boer
1
Trijntje de Boer
rond 1806213Westzaan, gem. Zaanstad, Noord Holland, Nederland020 maart 2012 - 20:41:26
Trijntje Ykes de Boer
1
Wiebe Jitzes de Boer
119 januari 2016 - 15:49:06
Wybe Thaekes de Boer
1
Wybe Theakes de Boer
21 oktober 1849169gem. Utingeradeel, Friesland, Nederland027 augustus 2012 - 20:31:34
Wybrigje de Boer
5 mei 1861157Stavoren, gem. Nijefurd, Friesland, Nederland426 februari 189112829gem. Wymbritseradeel, Friesland, Nederland21 november 2014 - 14:39:37
Wytske de Boer
1